Dřevěný suk

Dřevěný suk

Sufix je v lingvistice označení pro morfém připojovaný za kořen slova.